academy international
academy international

Wawer

wawer_300Academy International Wawer to najmłodsza placówka w naszej sieci.

Położona z dala od centrum Warszawy, w spokojnym zakątku między dwoma ważnymi ciągami komunikacyjnymi Wawra (ulicami Widoczną i Patriotów oraz Traktem Lubelskim) może okazać się świetnym wyborem zarówno dla rodziców dzieci z najbliższej okolicy, jak i tych dojeżdżających co rano z podwarszawskich gmin.

W Wawrze czeka na dzieci świeżo odnowiony, komfortowy budynek z jasnymi i dobrze wyposażonymi salami. Mamy również świetlicę, salę do ćwiczeń, jadalnię oraz ogród z placem zabaw. Placówka dysponuje również własnym parkingiem.  AI_SukcesTwojegoDziecka-02

 

Dwujęzyczność

Szacuje się, że do roku 2100 niemal połowa populacji świata będzie w stanie porozumiewać się po angielsku. Swobodna komunikacja w tym języku staje się oczekiwaną normą, dlatego też w Academy International stawiamy na edukację dwujęzyczną. Oznacza to, że znaczna część komunikacji z dziećmi odbywa się właśnie w języku angielskim.

Dwujęzyczność w Academy International prowadzimy w oparciu o skuteczną metodę nauczania - CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dzięki niej dziecko przyswaja wiedzę z różnych przedmiotów w języku angielskim.

Nauka języka angielskiego w naszej szkole to 10 godzin lekcyjnych w tygodniu, w tym w klasach:

1-3 science, math,
4-6 history, science,
7-8 geography, biology.

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską w celu promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Autorski program "Jestem młodym liderem"

"Jestem młodym liderem" to autorski projekt edukacyjny Academy International, który pozwala uzupełnić programy nauczania o rozwój kompetencji liderskich u dzieci.

Program ten ma na celu rozwinięcie u dzieci odwagi, odpowiedzialności i samodyscypliny, koncentracji, umiejętności tworzenia klarownego przekazu, rozwiązywania problemów, współpracy oraz inicjatywy w działaniu. Dzięki nim uczniowie nauczą się słuchać, inspirować i motywować, przewodzić i kierować sobą oraz innymi.

Opiekunem merytorycznym i koordynatorem programu "Jestem młodym liderem" jest pani Ewa Turek – doradca w świecie biznesu, ekspert w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, przywództwa i komunikacji. Od lat związana z międzynarodową organizacją mówców i liderów Toastmasters International. Uzyskała tytuł Distinguished Toastmasters. Mówca na konferencji TEDx.

Nauka logicznego myślenia oraz rozszerzona matematyka

Logiczne myślenie czy inaczej rozumowanie to kluczowa ludzka umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój. Pozwala m.in.: lepiej radzić sobie z nauką, efektywniej pracować, łatwiej planować cele, świadomie wybierać i żyć uważniej.

Wiele lat doświadczenia w pracy z dziećmi pokazało nam, że odpowiedni dobór zabaw, gier, zagadek, zadań, ale i sposobu uczenia wpływa na zdolność logicznego myślenia oraz rozwój kreatywności u dzieci. Dlatego też stworzyliśmy autorski program rozwoju tej umiejętności u naszych podopiecznych. Jego nadrzędnym celem jest wzmacnianie odporności emocjonalnej ucznia, budowanie wiary we własne możliwości oraz naturalnej pewności siebie.

W najmłodszych klasach program wdrażamy poprzez naukę gry w szachy oraz "Gimnastykę umysłu". Posiadamy certyfikat "Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu". Od klasy czwartej logiczne myślenie trenujemy dzięki rozszerzonemu programowi matematyki, realizowanemu w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Praca w środowisku daltońskim

Działania wychowawcze realizujemy w oparciu o międzynarodowy program "Dalton International". Pracując w środowisku daltońskim kształtujemy u uczniów samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje działania oraz zachęcamy ich do refleksji.

Rozwijając te kompetencje u dzieci pomagamy im budować poczucie własnej wartości i pewności siebie, dzięki czemu realizują z pasją swoje cele i spełniają marzenia. Zachęcamy uczniów do niezależności i odwagi w myśleniu, podejmowania decyzji i działania.

W proces wychowawczy angażujemy rodziców, których zapraszamy na szkolenia, prezentacje i zajęcia otwarte. Dbamy o spójność aktywności proponowanych przez naszą placówkę, tworząc tym samym solidny fundament dla kształtowania osobowości dziecka.